,

Artikel Foodclicks: Dedoreon en JRM Food & Facilities organiseerden Talking Dinner

468491193_640Veranderingen in de zorg vragen om uitwisseling kennis en samenwerking

Zorg – Hoe kom je tot de juiste invulling van eten en drinken in de zorg? Waar liggen in de zorg de uitdagingen en kansen? En welke expertise hebben foodservicebedrijven nodig om in de gezondheidszorg succesvol te zijn? Vragen die centraal stonden tijdens de Talking Dinner-bijeenkomst die in kasteel Maurick in Vught werd georganiseerd door Dedoreon en JRM Food & Facilities.

Wat zijn dé issues voor strategisch managers in de zorg en in de foodservicesector? Hoe kunnen partijen elkaar helpen zodat het welzijn van de mens in de zorg wordt vergroot? Vragen die aan de orde kwamen tijdens de door gezondheidszorg-expert Dedoreon en adviesbureau JRM Food & Facilities georganiseerde Talking Dinner met strategen uit de zorg en het bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst konden strategisch managers uit het facilitaire werkveld en bedrijfsleven met elkaar sparren en elkaar verder helpen op key issues die de toekomst van food en facilities in de zorg gaan bepalen. Aanwezig waren onder meer Jan Boeren (Groenhuysen), Tessa de Bruin (GGz Breburg), Henk Gerritsen (Ariens Zorgpalet), Ruud Stemerdink (Florence), Marcel Pols (FrieslandCampina), Daphne van Stiphout (Jacobs Douwe Egberts), Rob Wilkes (Unilever Foodsolutions) en Luc Zwaanenburg (temp-rite International Holding).

Aandacht
Voor een patiënt of cliënt in de zorg draait het allemaal om aandacht. Vanuit de toeleverancier en de mensen binnen de zorginstelling vraagt dit om een heldere visie. Zeer belangrijk, zeker in tijden van decentralisering en krimp. Steeds vaker zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor eten en drinken geen koks. Bovendien wordt eten vaak gezien als het invullen van een behoefte, terwijl de maaltijd door mensen in de zorg juist als heel belangrijk wordt ervaren. Zorgen dat er beleving rondom de maaltijd komt, is dus essentieel. Fabrikanten zouden aan dat onderdeel veel meer toegevoegde waarde kunnen leveren.

Visie
Constateren dat aandacht een groot goed is binnen zorg is een ding, maar daarmee is het nog geen beleid. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een duidelijke visie komt op het gebied van eten en drinken, een visie die gedragen wordt door de Raad van Bestuur. Zonder duidelijke verankering binnen het zorgbeleid wordt het verstrekken van (verantwoord) eten en drinken snel een budgettaire kwestie. Belangrijk obstakel daarin is ook dat binnen de zorg vaak naast elkaar wordt gewerkt, dus bij krimpende budgetten wordt er al snel gekort op bepaalde aspecten, zonder dat de onderlinge samenhang duidelijk is. Volgens de deelnemers aan het gesprek zou het daarom veel beter zijn dat eerst een heldere visie wordt geformuleerd en dan als afgeleide een visie op het gebied van eten en drinken. Pas als je dat voor ogen hebt, kun je aanbesteden.

Schakel
Zorginstellingen zouden ook veel meer kennis moeten vergaren over de effecten van eten en drinken. Niet alleen om de rol daarvan naar de Raad van Bestuur een hogere prioriteit te geven, maar ook om medewerkers beter te overtuigen van het nut en de noodzaak. Fabrikanten zouden meer kunnen samenwerken in de benadering van zorgprofessionals en meer gezamenlijk hun kennis delen op basis van kernthema’s, in plaats van iedereen afzonderlijk. Een schakel ‘Kenniscentrum Eten & Drinken’ binnen zorginstellingen zou daarin voor alle partijen van grote waarde kunnen zijn. Ook in het licht van steeds meer zaken uitbesteden, want hoe meer je uitbesteedt hoe meer kennis je feitelijk in eigen huis moet hebben. Ontbreekt die kennis, dan wordt het doen, overzien en beoordelen van de inkoop steeds lastiger en loop je het risico dat de aandacht steeds meer uitgaat naar het budget.

Stappen
Dat de kosten toenemen en de zorg verandert, zijn onafwendbare ontwikkelingen. Dat neemt niet weg dat op basis van die ontwikkelingen er ook stappen moeten worden gezet. Want ook de markt van de zorgvragers op het gebied van eten en drinken verandert. Dit vraagt om positionering in serviceconcepten en ondernemerschap. Tal van initiatieven worden er opgestart en ontwikkeld. In veel gevallen wordt de cliënt meer gehoord en krijgt die via de zogenaamde all-inclusive formules eten en drinken op de momenten dat het gewenst is. De ervaringen met deze concepten zijn nog relatief jong en zouden bij een betere uitwisseling veel vaker succesvol kunnen worden uitgerold. Het delen van al die pilot-informatie zou andere zorginstellingen sneller tot een verandering kunnen brengen, maar ook veel opstartkosten kunnen besparen.

Verschillen
De veranderingen vragen in ieder geval om meer ondernemerschap van de f&b-afdelingen. Ook daarvoor is het belangrijk dat eten en drinken hoger op de agenda komt te staan binnen de directie, want momenteel zijn de meeste bestuurders niet gewend aan ondernemerschap en samenwerking. Veelal kost dat in hun ogen tijd, waardoor er ook vaker wordt uitbesteed. Bovendien verschillen de zorginstellingen van elkaar en zoals zo vaak, bestaat er een neiging eerder te kijken naar de verschillen dan naar de overeenkomsten. En juist door met elkaar in gesprek te gaan en de ervaringen met elkaar te delen, zou de zorg zo veel meer kunnen worden verbeterd. En dan zodanig dat eindelijk weer de aandacht uitgaat naar de cliënt.

Talking Dinners in 2016
Om samen te innoveren, is het nodig dat zorg en bedrijfsleven elkaars taal spreken en elkaar vertrouwen. Dit proces vergt een goede tolk, die ‘vertaalt’, ‘katalyseert’ en bruggen slaat. Vanuit verschillende achtergronden en netwerken vullen JRM en Dedoreon elkaar aan, gezamenlijk zullen zij deze Talking Dinners daarom ook in 2016 organiseren. Check voor data en locaties de websites van JRM Food & Facilities en Dedoreon.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.